Informatie

Opgave is via MIJN KNHS wanneer dit niet mogelijk is kun je gebruik maken van ons inschrijformulier onder het blokje OPGAVE.

 

Bankrekening IBAN: NL27RABO 0102 296 448  tnv. Concourshippique Sneek o.v.v. Naam ruiter, klasse en dag/datum

 

Contactpersoon: Wedstrijd secretariaat Paarden

Froukjen Attema 

 

Contactpersoon: Wedstrijd secretariaat Pony's

Froukje Posthuma

 

Contactpersoon: Bixie

Liesbeth Jense & Lelian te Velthuis

 

Contactpersoon: Juryleden & Vrijwilligers

Janny Bosma 

 

Contactpersoon: Sponsors  & Standhouders

Saskia Dusseldorp

 

Contactpersoon: Terreinindeling

Eelco Berger