Informatie

Opgave is via MIJN KNHS wanneer dit niet mogelijk is kun je gebruik maken van ons inschrijformulier onder het blokje OPGAVE.

 

Bankrekening IBAN: NL76 RABO 0359 5578 99  tnv. PSV.de Water-poorters (CH Sneek) o.v.v. Naam ruiter, klasse en dag/datum

 

Contactpersoon: Wedstrijd secretariaat  Paarden & Pony's

Froukjen Attema of Froukje Posthuma

 

Contactpersoon: Bixie&Friends

Froukjen Attema

 

Contactpersoon: Juryleden & Vrijwilligers

Janny Bosma 

 

Contactpersoon: Terreinindeling

Eelco Berger 

 

Contactpersoon: Sponsoring

Eelco Berger

Marlies Methorst