Informatie

Opgave is viaMIJN KNHS wanneer dit niet mogelijk is kun je gebruik maken van ons inschrijformulier onder hetblokjeOPGAVE.

Bankrekening IBAN: NL27RABO 0102 296 448 tnv. Concourshippique Sneek o.v.v. Naam ruiter, klasse en dag/datum

Contactpersoon: Wedstrijd secretariaat:

Froukjen Attema

Contactpersoon: Juryleden & Vrijwilligers

Janny Bosma

Contactpersoon: Sponsors & Standhouders

Herbert de Vries

Contactpersoon: Terreinindeling

Eelco Berger